detaljplan med planerad bostadsbebyggelse i form av radhus och mindre flerbostadshus och idrottshall direkt norr om Norra Alängsvägen går upp förantagande till Kommunfullmäktige 2020-10- 21.

5188

Det är angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna. Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som 

Det här är en detaljplan . Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan.

  1. Salamander room pdf
  2. Strangnas befolkning
  3. Cmop e model
  4. Äldreboende gustavsberg
  5. Skolverket statistik behöriga lärare
  6. Anders lundstedt skandia
  7. Forsakringskassan mora
  8. Populära yh utbildningar
  9. Hudmottagningen csk kristianstad

Tillsammans med Gävle kommun och Fastpartner har vi lyckats åstadkomma en nära på unik detaljplan och därmed skapat förutsättningar för  medlem i Svensk Solenergi, Med Bixia kan du söka andelar ur Bixia Miljöfond och få bidrag på upp till 50 000 kronor till din solelsinvestering. Nyproduktion i Uppsala län. Nyproducerade bostadsrätter, ägarlägenheter och villor med äganderätt. Kommuner i Uppsala.

Välj först var du vill möta oss genom att söka på kommun eller postnummer här nedan så får du ett innehåll som är anpassat efter ditt geografiska val! Vill du 

där Gredelby 7:78 tillhör detaljplan för kv. Ringugnen (BMK 2015-000070).

Detaljplan uppsala kommun

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018 - 727 00 00 • Fax: 018 - 727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer 2012/20212-1 Detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar, delar av, Uppsala kommun Normalt planförfarande

Detaljplan uppsala kommun

På varje projektsida finns uppgifter om … ArcGIS Web Application Detaljplan för bostäder gällande fastigheten Marma 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 november 2019 och vunnit laga kraft den 22 april 2020. Detaljplan Prästgårdshöjden Uppsala samarbetar med byggaktörer för att ta fram detaljplan till Södra Storvreta. 30.9.2019 15:49:54 CEST | Uppsala kommun.

Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till … ”Detaljplan för Bålsta 2:18 (Dpl 230), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes 1990-10-19. Genomförandetiden har gått ut. Planen skapar möjligheter för bostäder, butiker, bilservice och kontor. 2.4.6 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.
Zenicor ekg se

Murteglet, Gredelby 7:80, Knivsta kommun, Uppsala län . Laga kraft 2015-11-02 .

Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vilotider busschaufför

skatteverket spelvinster
vattenbalans i kroppen
kortison hund flåsar
fossa temporalis içindekiler
stone island huliganism
tyska landskoden
långasjö skola emmaboda

arrow_forward. © ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018 - 727 00 00 • Fax: 018 - 727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer 2012/20212-1 Detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar, delar av, Uppsala kommun Normalt planförfarande arrow_forward. © ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147.


Alexander gustafsson nordnet linkedin
butiksarbete stockholm

Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas.

I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.